Anlæg en hyggelig bålplads

Det er ægte hygge at tilbringe tid sammen omkring et bål. Og har man anlagt en bålplads på den rigtige måde, bliver fornøjelsen større. Og det er slet ikke så svært at anlægge en flot bålplads, hvis du har lidt ekstra plads i haven. Her forklarer Haveselskabet, hvordan du griber opgaven an, og hvad du særligt skal huske på.

  1. Anlæg bålpladsen i en cirkel med en diameter på ca. 1 meter. Hvis der er græsplæne på stedet, skal græstørvene fjernes, da de kan brænde.
  2. Læg en kant af store sten langs kanten af bålpladsen. Stenene giver en god afskærmning, så gnister ikke kan springe ud i græsset. Brug ikke flintesten - de kan sprænge pga. varmen.
  3. Læg et lag sand eller grus ud i hullet, der hvor græstørvene er fjernet. Laget skal være mindst fem centimeter tykt.
  4. Læg evt. fliser omkring bålpladsen - og husk også siddepladser. Det kan fx være træstubbe, som er savet ud til ”skamler”. Store sten og hele træstammer kan også bruges.
  5. I mindre haver kan et transportabelt bålfad være en fleksibel løsning, men husk at bålfadet skal stå på et fast underlag, som ikke kan brænde.
  6. Det er en god idé at have en stor spand vand stående ved siden af bålet. Og sørg altid for, at bålet er helt slukket, før du forlader det.

 

Regler for bål i haver
Husk:

  1. Mindre bål skal anlægges mindst 10 meter fra huse med hårdt tag og 30 meter fra huse med stråtag og lignende. Bålfade skal placeres mindst 5 meter fra huse med hårdt tag og mindst 15 meter fra huse med stråtag.
  2. Afbrænding af bål skal altid foregå sådan, at risikoen bliver mindst mulig. Røgen må ikke være til væsentlig ulempe for omgivelserne, og du må ikke tænde bål i stærk blæst.
  3. Der kan gælde særlige regler for bål i haver i dit område, så tjek altid med din kommune, før du tænder bål.