Hvad er et børnetestamente?

Et børnetestamente er en erklæring fra en eller begge forældre om, hvem der skal tage sig af børnene, hvis forældrene dør.

Mange forstiller sig sikkert, at det både er omstændigt og dyrt at få oprettet et børnetestamente, men det er faktisk ganske enkelt. Og der er heller ikke de store udgifter forbundet med testamentet. Testamentet vil være gyldigt "i skuffen" - dvs. uden at I foretager jer andet, end at datere og underskrive det.

Som rådgiver af familie- og arveretlige sager anbefaler jeg altid forældre - enlige som par - at oprette et børnetestamente. Testamentet vil være gyldigt ”i skuffen” (dvs. uden at i foretager jer andet end at datere og underskrive). 

Bliv klogere på, hvad et børnetestamente er, og hvad det skal indeholde.

Hvad er et børnetestamente?

Et børnetestamente er erklæring fra jer som forældre om, hvad I ønsker der skal ske med forældremyndigheden af jeres børn, hvis I går bort. 

I testamentet kan I uddybe og begrunde jeres ønske, men det er Familieretshuset der i sidste ende afgør, hvem der skal ha´  forældremyndigheden. I testamentet er jeres argumenter for, hvem der skal overtage forældremyndigheden derfor meget vigtige. Familieretshuset handler naturligvis altid ud fra barnets tarv.

Med et børnetestamente bestemmer du altså, hvem der skal have forældremyndigheden over dine børn, hvis du skulle gå bort.

 

Hvorfor oprette et børnetestamente?

Hvis et barn bliver forældreløs, er det Familieretshuset, som skal afgøre, hvem der skal overtage forældremyndigheden og i den forbindelse vil de forhøre sig blandt nære venner og familie om, om hvem der kan og ønsker at varetage forældremyndigheden. Hvis der er oprettet et børnetestamente får I naturligvis indflydelse, og det vil vægte tungt.  Jo mere velbegrundet, jo mere har Familieretshuset at arbejde med.

Har du alene forældremyndigheden, og går bort, vil Familieretshuset helt automatisk tildele forældremyndigheden til den efterlevende biologiske forælder. På trods af, at den efterlevende forælder ofte vil være det naturlige valg, kan der foreligge omstændigheder, som gør, at denne måske ikke er det bedste valg til at varetage forældremyndigheden. Med et børnetestamente kan du, som forælder, anmode Familieretshuset om, at forældremyndigheden ikke overdrages til den efterlevende forælder, med en god begrundelse herfor. Med andre ord, kan du ligge inde med informationer om pågældende, som Familieretshuset ellers ikke har tilgængelige ved deres beslutning.

Bemærk: hvis den anden forældre allerede har forældremyndighed, kan du ikke med et børnetestamente fratage denne med et børnetestamente.

 

Skal det noteres?

Almindelige testamenter skal ofte vedkendes for en notar for at være gyldigt – det kaldes til dagligt noteres. Når et børnetestamente skal gøres gyldigt, gælder det for alle metoder at Familieretshuset skal underrettes om dets indhold ved jeres død. Der er typisk to måder, hvorpå et børnetestamente kan gøres gyldigt.

 

1) Den nemmeste og mest anvendte metode

En simpel datering og underskrift er nok til at gøre et børnetestamente gyldigt. Efter køb modtages børnetestamenter ofte i flere eksemplarer, en original og et par kopier. Originalen dateres og underskrives, hvorefter den opbevares sammen med jeres vigtige dokumenter, kopierne uddeles til dem, som I mener skal overtage forældremyndigheden efter jer. 

Såfremt, der skulle ske jer noget, skal de, som I mener skal overtage forældremyndigheden over jeres børn, sende børnetestamentet til Familieretshuset.

 

2) Den sikreste metode

Ved at vedkende et børnetestamente for en notar kan en kopi blive opbevaret i Centralregistret for Testamenter. På den måde opnår Familieretshuset automatisk underretning om børnetestamentet – uden familie og venner skal gøre noget. Vedkendelse for notar koster 300 kr., som betales direkte til notaren (pris i 2020). Notarens primære job er at sikre, at I handler hensigtsmæssigt.

Hvis I køber et almindeligt testamente samtidigt, kan børnetestamentet indskrives heri. På den måde kan du spare en ekstra afgift til en notar. Når testamentet bliver noteret, er børnetestamentet nemlig med i ’pakken’. De fleste jurister tilbyder pakkeløsninger – specielt på forespørgsel.

 

Rasmus Jacobsen

Juridisk rådgiver I Thorøe og Jacobsen sideløbende med sin igangværende overbygning på den juridiske universitetsuddannelse på Syddansk Universitet (cand.jur.) Rådgiver bl.a. i familie- og arveretlige sager.
Tlf. 71 74 74 50 eller rasmus@thoroejacobsen.dk.