Husk nu at nyde tiden

Den moderne børnefamilie er hårdt presset. Ambitionsniveauet er højt. Alt skal helst være perfekt, og det er hårdt og opslidende og kan give problemer både i parforholdet og i forhold til vores egen oplevelse af, hvordan vi klarer forældreskabet. Det er svært at skulle acceptere og indse, at tingene ikke altid udvikler sig som forventet, at alt ikke altid kan være perfekt, at der er drømme som ikke går i opfyldelse og forventninger der ikke bliver indfriet.

Det ser så nemt og yndigt ud.
Allerede under graviditeten oplever mange kvinder at føle sig presset af forventninger. Forældremagasiner og bøger bliver studeret og nærlæst, og her fremstår graviditeten og moderskabet ofte som den rene idyl. Vi tænker, at sådan bliver det også for os – og så starter jagten på det perfekte familieliv.
Tidligere var det mere legalt, at man var usikker og uden erfaring. Man var nødt til at prøve sig frem, se på sig selv, sit barn og situationen, og derefter forsøge at vurdere, hvordan man bedst fik klaret opgaverne og løst problemerne. Tidligere var det også helt naturligt at spørge andre og mere erfarne kvinder til råds. Kvinder havde ikke de samme høje forventninger til sig selv, som de har i dag, og man turde godt være åben omkring, at det med moderskab godt kunne være lidt svært. 
Men i dag er kommende og nybagte forældre anderledes velinformeret, og selvom viden og oplysning er nødvendig for at fungere i vores samfund, så er den, i denne forbindelse, ofte anledning til at forældrenes forventninger til sig selv, skrues helt i vejret.  

For store forventninger
Forældre i dag har generelt meget høje forventninger til sig selv. De allerfleste har en hel klar opfattelse af, hvad det vil sige at være gode forældre, og de anstrenger sig voldsomt for at være det – hele tiden. Forældre i dag vil gøre det allerbedste for deres børn – og samtidig også det allerbedste, på alle andre områder. For ambitionerne omfatter ikke kun børnene, men også jobbet, karrieren, økonomien og boligen, og der stilles også store krav til sundhed og til fritidsaktiviteter. Moderne forældre skal være smukke, have et velfungerende sexlliv, være velinformeret og udvise overskud. De skal passe deres omgangskreds og den øvrige familie – og så skal de også lige finde tid til at engagere sig i forældrebestyrelser og børnenes fritidsaktiviteter.
At forældre er engagerede og påtager sig ansvaret for deres familier er jo som udgangspunkt fantastisk positivt, men det er sjældent muligt at opfylde det hele perfekt på en gang. Mange forældre har svært ved at slække på kravene til sig selv og vil ikke tillade, at noget må stå på standby i en periode, og det giver en utilstrækkelighedsfølelse, som kan være svær at rumme og komme overens med.

Pludselig er det børnene der sætter dagsordenen
Der er mange der, når de stifter familie, bliver overrasket over at livet ikke kan forsætte som tidligere. Det er svært at acceptere, at man ikke længere har fuld kontrol over hverdagen, og det er svært at skulle give afkald på den livsstil og de interesser, man havde før man blev forældre. Men spædbørn og småbørn er ikke sådan lige at kontrollere og styre, og det bliver, langt hen af vejen, dem der sætter dagsordenen. 
Det er frustrerende, når tingene udvikler sig til at blive meget anderledes, end man havde forventet. Og mindre frustrerende bliver det ikke af, at man i magasiner og ugeblade, konstant bliver konfronteret med solstrålehistorier og glansbilledagtige illustrationer af familielivet. 
Det er ærgerligt, når det at have familie, går hen og bliver et så uoverskueligt og ambitiøst projekt - og det kan have store omkostninger for parforholdet. Det store pres og de mange uindfriede forventninger, kan være svære at snakke om og kan blive en så stor belastning for parforholdet, at forældrene giver op og går fra hinanden.

Lykke i små glimt
Det gælder derfor om at revidere vores ambitioner i tide, det gælder om at finde vores egne idealer og mål og ikke lade os diktere af kulørte magasiner og andre, der får det hele til at se så nemt ud – og så gælder det om at acceptere, at livet med børn indeholder en masse trivielt arbejde, en masse sure dage, mange uenigheder og skænderier. Vigtigt er det også at huske at sætte pris på og nyde de øjeblikke, hvor alt synes at gå op i en højere enhed. Det er disse glimt af fryd og lykke, der skal give os overskud til at overkomme de daglige forpligtelser. 

Snak sammen 
Det bedste man kan gøre for sig selv og sin familie, når man føler sig stresset og presset, er at få snakket med sin partner og få sat ord på situationen. Når man står sammen og er enige om, på hvilke områder ressourcerne skal bruges, så er det meget nemmere at gennemføre. 
En fælles beslutning om, ikke at deltage i forældrebestyrelsesarbejdet, kan nemmere gennemføres uden dårlig samvittighed, hvis man har siddet sammen og er blevet enige om, at man hellere vil prioritere at bruge tiden på f.eks. parforholdet.

Find løsningerne i fællesskab
Følelsen af stress og pres kan reduceres, hvis vi som forældre har en følelse af, at det er os der styrer tingene – og ikke omvendt. Det er derfor en god ide, løbende og i fællesskab, at forsøge at skabe sig et overblik over hverdagen og opgaverne, og sammen træffe beslutninger om, hvordan opgaverne skal løses.

Få plads til fritidsaktiviteter
Hvis I hver i sær har et stort ønske om at holde fast i en fritidsaktivitet, kan I f.eks. aftale at tage af sted på skift. Mens barnet er spæd, kan løsningen være, at far går en tur med barnevognen i nærheden af det sted, hvor mor opholder sig i forbindelse med hendes fritidsaktivitet. På den måde kan hun hurtigt nå til barnet, når det f.eks. er tid til amning.

Få overskud til gæster
Byd gæsterne på ost og rødvin, i stedet for den store 3-retters menu. På den måde undgår I at stresse over maden inden besøget, og I vil have mere overskud til at nyde det.

Giv jer selv lov til at være forældre på jeres egen måde 
Lad nogle ting være anderledes i en periode. Sæt f.eks. efteruddannelser og fritidsaktiviteter på standby i en periode. Lad din egen dømmekraft være i centrum. Tag udgangspunkt i jeres egen situation. Lad magasinerne ligge og undlad at skulle forholde dig og plage dig selv med magasinernes idylliske fremstilling af den perfekte familie. Tag i stedet udgangspunkt i, hvad der er realistisk for jer at klare.

At ville det anderledes
Forældre i dag, har typisk meget få timer om dagen til at nå alle de familiemæssige opgaver. Det er ikke muligt, at gøre det hele perfekt. Prioriter opgaverne og find sammen ud af hvor der kan slækkes på ambitionerne. Støt hinanden i at ville det anderledes og hold fast i jeres beslutning om at ville det anderledes. 

 

Psykolog og familierådgiver Charlotte Clemmensen

Charlotte Clemmensen er Familieguidens fast tilknyttede psykolog og familierådgiver. Du kan skrive til Charlotte på brevkasse@barneguiden.dk. Hverken dit navn eller din e-mail vil blive offentliggjort - du er således helt anonym.

Profesionelt tilbyder Charlotte terapeutiske samtaler og rådgivning til enkeltpersoner, børn, unge, par og familier og har bred erfaring. Læs mere på Pyskologcc.dk og følg Charlottes blog Forældreklubben.dk.