5 år og klar til skole ?

Brev: 

Hej Charlotte,

Vi er blevet meget i tvivl, hvad vi skal gøre som forældre. Om vores søn skal starte i skole til sommer, eller om vi skal udsætte ham et år mere.

Som forældre mener jeg, at vi begge to har været meget aktive for at høre, hvordan det går med vores søn i børnehaven. Han er to-sproget og da han fyldte 3 år, startede han derfor hos talepædagog i børnehaven. Med talepædagogen har jeg haft to samtaler, hvor hun roste ham meget, særligt for hans udvikling. Men vi har fundet ud af, at hans navn ikke fremgår af listerne for samtalerne til skolestart og har spurgt pædagogen, hvorfor han ikke fremgår af listen. Først får jeg vide, at han ikke bliver 6 år i 2011, men det passer jo ikke. Han er født i oktober 2005. Så spørger jeg igen og får at vide, at han er en dreng og han vil gerne lege. Da jeg ikke rigtig føler, at det er svaret nok for os, så spørger jeg om der er en anden en som kan kigge på ham. Så kommer der en anden talepædagog fra kommunen, som konstaterer, at vores dreng er i en god udvikling og at han nok skal nå, at indhente det nødvendige inden skolestart. Talepædagogen henviser os til et 6 ugers forløb hos to talepædagoger på en anden skole. Efter de 6 ugers forløb kommer vi til samtalen og får at vide, at han har rigtig mange gode egenskaber, leger godt med de andre børn, er god til at holde på blyanten, er meget motiveret til at lære noget nyt og er meget glad, og elsker at få nye opgaver.

Så kontakter jeg hans pædagog, som fortæller mig, at hun ikke er enig med talepædagogerne. Og i sidste uge, kom skolepsykologen, som testede ham i "modenhed". Han mener, at drengen er både klar og ikke klar, og at vi skulle tage emnet op igen til april, for at se, om vores dreng har nået den udvikling han skal. Han fortalte bl.a. at skolepædagogen har skrevet, at vores søn ikke er god til at samle puslespil, at han ikke kan finde ud at tegne hele kroppen og at han er meget følsom. Men det forstår jeg ikke noget af, for han er utrolig god til puslespil herhjemme. Men vores søn har lidt fonologiske vanskeligheder. F.eks. når han skal tegne hele sin familie på et ark papir, så kan han ikke overskue at få plads til det hele.
Vi kan ikke rigtig finde ud af hvad vi skal gøre. Man skal skrive under på en udsættelsepapir her i januar, men vi mener, at han er klar. Når psykologen så siger, at han nok skal udvikle sig mere inden skolestart, og at han gerne vil kigge på ham igen til april, hvad vil du så anbefale vi gør?

Hilsen
En fortvivlet mor.

pinthis
Svar: 

Tak for dit spørgsmål.
Jeg kan godt forstå I er lidt forvirrede og usikre på om jeres dreng skal starte i børnehaveklassen, eller om han har bedst af at vente et år. I har fået forskellige meldinger fra talepædagogen, skolepsykologen og børnehaven, hvilket gør det er svært at tage dette valg.

Det bedste vil naturligvis være, at I sammen finder ud af, hvad der vil være det bedste for jeres dreng, men i sidste ende er det jer som forældre der tager beslutningen. Det er sådan rent lovgivningsmæssigt, at en afgørelse af skoleudsættelse ikke kan ske uden forældrenes samtykke.

Når man som forældre får at vide, at der er tvivl om at ens barn er skolemoden, er det let at blive ked af det, og nogle forældre kan opleve det som et personligt nederlag, både for barnet og for sig selv som forældre. Jeg oplever nogle gange når jeg rådgiver og taler med forældre, at de får en følelse af skyld over ikke at have gjort det godt nok, når ”nogen” siger det er bedst, at deres barn venter med skolestart.

Men der er ingen grund til at bebrejde sig selv som forældre, for det er vigtigt at huske på, at børn udvikler sig i forskelligt tempo og på forskellig måde. Der kan være mange forskellige grunde til at barnet ikke er parat, når det har alderen hvor det er ”mest almindeligt” at starte i skolen.

Når man ser på om et barn er moden til at komme i skolen, ser man på om barnet med en vis sandsynlighed kan leve op til de krav, der stilles i skolen, og er motiveret for at komme i gang.

Man ser på flere forskellige ting, når man vurderer om barnet er parat: på personlige egenskaber, hvilke lege barnet leger, hvordan barnet tegner, barnets motoriske færdigheder, barnets selvhjulpenhed og barnets sproglige udvikling.

Jeg kan læse, at det bl.a. er sprogmæssige problemer, der er/har været en af grundende til tvivlen om det vil være bedst for jeres dreng at vente et år med skolen.

Sproget er middel til kommunikation, social aktivitet, tænkning, planlægning og problemløsning. At være i en god sproglig udvikling er en nødvendighed, for at få en god start i skolelivet.

Det er vigtigt at kunne forstå en kollektiv besked, hvilket vil sige at barnet kan forstå en besked, der gives til hele gruppen af børn, forstår at beskeden gælder alle i gruppen og kan udføre den. At kunne forstå en kollektiv besked er nødvendig, fordi det i meget af tiden er sådan, at læreren underviser og fortæller hele klassen på en gang hvad de skal gøre. Naturligvis tages der også i et vist omfang individuelle hensyn, da børnene jo ikke alle er helt samme sted i deres udvikling, ligesom der er forskellige måde at indlære på.

Når man ser på barnet leg i denne alder, vil man opdage at legen på nogle områder forandrer sig. De er stadig optaget af rollelege, men en ny udviklingsfase begynder at tage form, hvilket betyder at de lege der er regellege begynder at være interessante, fordi der nu er behov for også at lege på en anderledes måde. Der er plads til nye udfordringer, og dette kan tilfredsstilles gennem det man kalder regellege. Mange børn bliver f.eks. optaget af spil af forskellig slags, som jo indeholder regler der skal overholdes og efterleves i en bestemt sammenhæng. Man ser også f.eks. når de spiller fodbold, så er det vigtigt at reglerne for spillet aftales inden kampen går i gang.

Når barnet bevæger sig ind i disse nye former for leg, er det fordi de afprøver nye forståelser for, hvordan det er med regler og systemer – det er en naturlig del af børns udvikling at gennemleve. Man skal på ingen måde pace et barn til at have lyst til denne udvikling med regellege, hvis det ikke kommer naturligt. Leg er i virkeligheden noget der ikke kan trænes, men er noget der udvikler sig i eget tempo efter barnets personlighed og udvikling. Men selvfølgelig kan man godt være støttende og opmuntrende, hvis barnet viser en interesse i denne form for leg.

Man ser også på hvordan barnet tegner, når man vurderer om det er skolemoden, da de fleste børn begynder at tegne på en anderledes måde. Tegningerne ændrer sig til at være mere fabulerende, de gengiver ikke kun genstande, men der lægges nu også et budskab i tegningerne. De begynder at digte historier om tegningen, og føjer flere små detaljer til den tegning de har lavet. Samtidig bliver den fortælling/sproget de støtter tegningen med mere detaljeret og mere nuanceret. De små tegn i tegningen er med til at symboliser forskellige ting i historiens tegning.

Oven over beskrevet er nogle af de ting man er opmærksomme på, når man vurderer om barnet har bedst af at vente et år med at komme i skole. Jeg kan læse, at både skolepsykologen og talepædagogen ser, at jeres dreng er i en god udvikling og tror, at jeres dreng vil blive parat til skolestart, men alligevel er lidt i tvivl. Børnehaven er bekymret for om det vil være svært for jeres dreng, at starte i skolen til sommer.

I spørger mig om hvad jeg vil anbefale i gør. Det er rigtig svært at svare på, da jeg kan læse I selv synes jeres dreng er parat til skolen, og dermed er uenige med børnehaven. Jeg kan ikke her svare på hvad der vil være bedst. Men jeg synes det er en god ide at se tiden lidt an og tale sammen med psykologen, talepædagogen og børnehaven til april, og se om jeres dreng har udviklet sig yderligere. Nogle gange er det sådan, at børn tager et stort spring på en gang i sin udvikling. Jeg oplever ofte forældre i denne tid, hvor der skal tages stilling til indskrivning er i tvivl. Men mange oplever, at deres barn hen over foråret tager et ordentligt spring i sin udvikling og alligevel bliver helt klar til at starte skolen.

Men jeg vil også sige til jer, at det aldrig er en god ide at sende børn i skole, hvis man har en formodning om at det ikke er parat til de krav der sættes i skolen.

Der er ingen undersøgelser der tyder på, at det er godt eller kan være en fordel for børn at komme (for) tidligt i skole og begynde at lære tidligt, hvis de ikke er parate til det.

Tværtimod kan det giver vanskeligheder og problemer, hvis barnet ikke magter at leve op til skolens krav og kommer til at føle det ikke er dygtig nok. Det kan give en svær start, som i mange tilfælde vil følge baret i hele skoletiden. Derfor er det meget vigtigt at gøre alt for at barnet ikke kommer i skole før det er moden til det.

Det er så vigtigt at børn får en god start på sit skoleliv, og derfor skal man være meget opmærksom på at det ikke kommer for tidligt af sted. Der findes ingen undersøgelser, der viser at børn tager skade af at vente med at starte skolen et år senere.

Skolemodenhed er ikke egenskaber et barn har eller ikke, det handler om at skolen stiller en række krav til barnet, som det skal leve op til, for at det kan passe ind i skolens måde at være organiseret på og tilrettelægge undervisning på.

Jeg håber I finder den rigtige løsning og får taget det valg der er bedst og mest hensigtsmæssig for jeres dreng.

Jeg ønsker jer alt mulig held og lykke i det kommende skoleliv, om det starter til sommer eller næste sommer.

Mange venlige hilsner fra
Psykolog Charlotte Clemmensen

Brevkasse: 

Tilføj kommentar

Psykolog og familierådgiver Charlotte Clemmensen

Charlotte Clemmensen er Familieguidens fast tilknyttede psykolog og familierådgiver. Du kan skrive til Charlotte på brevkasse@barneguiden.dk. Hverken dit navn eller din e-mail vil blive offentliggjort - du er således helt anonym.

Profesionelt tilbyder Charlotte terapeutiske samtaler og rådgivning til enkeltpersoner, børn, unge, par og familier og har bred erfaring. Læs mere på Pyskologcc.dk og følg Charlottes blog Forældreklubben.dk.