Er mit barn skoleklar?

Mange forældre med børn i 5 – 6 års alderen går i årets første måneder rundt og gør sig nogle overvejelser om, hvorvidt deres barn er klar til at starte i skole efter sommerferien. For det er her i starten af året at børnene skal tilmeldes skolerne og det er også her, at du – såfremt dit barn har alderen og vurderes egnet – kan begynde at indstille dit barn mentalt på snart at skulle begynde i skolen.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit barn er skoleklar, så overvej nedenstående, som beskriver nogle af de helt grundlæggende forudsætninger for barnets parathed.

Kan barnet reagere på en kollektiv besked?
Det er væsentligt, at barnet kan modtage og forstå en kollektiv besked samt omsætte beskeden til handling. F.eks. ”Tag stolene, stil dem i en rundkreds og sæt jer på dem”

Kan barnet koncentrere sig?
Vurder, hvorvidt barnet er i stand til at sidde stille og koncentrere sig om en opgave, lytte aktivt til oplæsning i mere end nogle få minutter. En væsentlig opgave i 0. klasse, er at fremme barnets evne til at samle koncentrationen om en opgave og dermed forberede barnet på skoleindlæringsformen.

Er barnet selvhjulpent?
Kan barnet selv gå på toilettet, tørre sig selv, selv klæde sig på og holde styr på sine ting.

Sociale færdigheder
Selvom der i skolen lægges vægt på de faglige færdigheder, er det væsentligste for barnets trivsel i hverdagen, at det også kan begå sig godt socialt. Vurder barnets evner for at leve sig ind i andres følelser og vise hensyn. Det kan også være svært for et barn at begå sig godt socialt, hvis det altid kræver at være i centrum for alles opmærksomhed. Barnet skal gerne kunne indgå i en gruppe på lige fod med andre i gruppen, dvs. både kunne lytte, men også kræve opmærksomheden.

Sproglig forståelse
I forbindelse med barnets sproglige færdigheder lægges der vægt på at barnet kan forstå en besked på mere end en enkelt sætning. og at barnet kan fortælle et hændelsesforløb, samt har en forståelse for begreber f.eks. farver, størrelser, modsætninger, rum, retning og overbegreber på hverdagsting som f.eks. legetøj, frugt, møbler.

Interesse
Barnets modenhed vurderes også udfra barnets åbenhed overfor nye ting i barnets verden. Er barnet interesseret i at lære, stiller det spørgsmål, er det nysgerrigt og optaget af sin omverden?

Tal med pædagogerne
Inden du træffer den endelige beslutning, er det en god idé at tale med pædagogerne i børnehaven. De ser barnet i andre omgivelser og kender dit barn fra andre sider. De har erfaring i, at vurdere om barnet er skoleklar.

Selvom der kun er tale om at starte i 0. klasse, er omvæltningen fra børnehave til 0. klasse alligevel stor, og det er derfor en god ide at sætte sig ind i, hvad det Indebærer at starte i 0. klasse.

0. klasse et obligatorisk tilbud i grundskolen. Formålet med 0. klasse er at forberede børnene og gøre dem fortrolige med skolen. I 0. klasse undervises børnene i nogle af de grundlæggende færdigheder, som skal bruges i de første klasser og bliver fortrolige med dagligdagen på skolen. Samtidig giver 0. klasse barnet mulighed for at lege og lære i samvær med jævnaldrende og lidt ældre børn og gør på den måde overgangen til skolelivet tillidsfuld og tryg.

I 0. klasse får barnet udfordringer, der stimulerer nysgerrigheden og lysten til at lære. Undervisningen foregår gerne på en værkstedspræget måde, og aktiviteterne bygger på det, barnet ved og kan i forvejen. Leg og læring betragtes som to sider af samme sag.