9 tips: en god SFO start

De fleste børn, der skal starte i skolen efter sommer, begynder i skolefritidsordning (SFO) i den kommende tid. For de fleste er det en spændende tid fyldt med ivrige forventninger, men det er også en tid, der kan være lidt overrumplende for både børn og forældre. For i  SFO´en stilles der nye og anderledes krav og forventninger til børnene.

Nyt og spændende
De allerfleste børn ser frem til at skulle starte i SFO, og føler at det er noget stort og glæder sig til den nye status, som værende for "stor" til børnehave.
I starten er der som regel en del udfordringer for dit barn, men efter en rum tid, finder de fleste sig tilrette i de nye omgivelser. Hvis dit barn har en lille god ven, som hun skal følges med i SFO, glæder de sig ofte sammen.

Håndtag i børnehøjde
Mange oplever det både vemodigt og glædeligt, at skulle sige farvel til den trygge børnehave, hvor I har kommet igennem flere år.
At åbne den nye store dør til SFO´en er anderledes. Håndtaget sidder nemlig ikke højere oppe, end at dit barn selv kan åbne døren og gå ud.
Selv om håndtaget nu sidder i børnehøjde, så forventes det nu, at dit barn ikke forlader institutionen uden at have fået lov.

Krav til selvhjulpenhed
Der forventes også at dit barn kan klare en masse praktiske ting. Det forventes, at hun selv kan skrive sig ind og meddele at hun er kommet, kan gå på toilettet og tørre sig, selv holde styr på tøj i garderoben, selv finde sine ting, sørge for madkassen kommer i tasken, selv sørge for at aflevere sedler til mor og far, krydse sig ud når hun går hjem og en hel masse andre ting.

Bekymrede forældre
Forældre er i virkeligheden nok mindre gode til at omstille sig til alt det nye, og de nye forventninger. Vi bliver bekymrede for om der holdes nok øje med vores børn, om der er nogle store børn der vil drille, om de får spist deres madpakke, om de får tøj på, når de skal ud at lege osv.. Nogle oplever at bekymringerne står i kø. Forældre er vant til fra børnehaven at få informationer om, hvad børnene har lavet i løbet af dagen, hvordan de har haft det, om de har spist deres mad osv. 
Når jeres barn kommer i SFO skal I forberede jer på, at I selv skal spørge jeres barn om disse ting. Der er færre voksne i en SFO til børnene, og pædagogerne er ikke om børnene på samme måde. Det kan være svært at vænne sig til, og giver for de fleste forældre lidt uro i maven. Forældre bliver nødt til at stole på personalet og tro på, at de fortæller, hvis der er noget, der ikke er, som det skal være. Men selvfølgelig står pædagogerne altid parate til en snak, hvis forældre har behov for en snak om deres børn.

Frie rammer
Børnene i SFO´en leger mere frit efter lyst og behov, og der er flere at lege med på tværs af klasser og aldre. Mange forældre bliver forskrækkede over, hvis pædagogerne ikke ved hvor ens barn er, når de kommer for at hente det. Personalet står ikke på spring for at hjælpe os med at finde barnet. De siger måske blot, at de for lidt siden så hende ude på legepladsen, men ikke ved, hvor han er nu. De har heller ikke altid tjek på om dit barn har fået hue på, hvis det er koldt udenfor, det har barnet selv ansvar for at huske.
Det er alt sammen noget vi, som forældre nu selv har ansvar for at tale med vores børn om, og lære dem at huske, at de f.eks. skal tage hue på, når de går ud på legepladsen.

Hav tillid til at det bliver godt
Det er helt igennem en ”ny tid” med store forandringer fra, hvad vi er vant til fra både vuggestuen og børnehaven. Selv om det er en stor omvæltning og lidt bekymrende, er det vigtigt, at forældre ikke signaler over for barnet, at man er urolig og bekymret for, om hun kan klare alle de nye udfordringer.
De fleste børn kan godt, eller kommer hurtigt efter alle de nye udfordringer. Udvis tillid til både dit barn og den nye SFO, det giver et godt skub på vejen ind i den nye SFO verden, hvor håndtagene sidder i børnehøjde.

9 tips til en god start

  1. Øve med dit barn, selv at tage tøj, sko og støvler af og på.
  2. Øve at sige goddag og farvel til en voksen i institutionen og evt. krydse sig ind og ud.
  3. Tale med dit barn om, hvad hun skal tage på når hun går ud og leger.
  4. Tale med dit barn om at holde styr på tasken og lægge madkassen i tasken efter spisning.
  5. Vise dit barn, hvor hun skal lægge sine ting i garderoben.
  6. Hjælpe dit barn med at huske, om hun har sedler eller andet med hjem i tasken.
  7. Husk desuden at: afsætte god tid til at hente dit barn og udvis åbenhed og venlighed over for personalet i institutionen.
  8. Have tillid til, at personalet vil fortælle dig om det, hvis der er problemer.
  9. Se den større frihed dit barn får, som en positiv udfordring og udvikling.

 

Psykolog og familierådgiver Charlotte Clemmensen

Charlotte Clemmensen er Familieguidens fast tilknyttede psykolog og familierådgiver. Du kan skrive til Charlotte på brevkasse@barneguiden.dk. Hverken dit navn eller din e-mail vil blive offentliggjort - du er således helt anonym.

Profesionelt tilbyder Charlotte terapeutiske samtaler og rådgivning til enkeltpersoner, børn, unge, par og familier og har bred erfaring. Læs mere på Pyskologcc.dk og følg Charlottes blog Forældreklubben.dk.