Skolestart: Styrk barnets parathed

Som forældre kan du hjælpe dit barn til en større parathed i forbindelse med skolestarten. Du kan styrke barnets tro på sig selv, ved blandt andet at give barnet mulighed for selv at finde løsninger på hverdagens små opgaver. Her får lidt tip og gode råd.

● Lad barnet tage tøj på selv. Giv barnet små huslige opgaver som opvask eller oprydning. Giv barnet tid til at løse opgaverne, hjælp kun hvis barnet beder om hjælp - og væbn dig med tålmodighed.

● Løs større opgaver sammen med barnet, så barnet fornemmer hvorledes man ved fælles indsats kan få tingene til at lykkes.

● Snak sammen. Spørg ind til barnets oplevelser. De fleste 5-års børn har svært ved at overskue et alt for åbent spørgsmål som f.eks. ”Hvad har du oplevet i dag?”. Forsøg i stedet at være mere specifik og spørg til enkelte oplevelser ”Var du ude på legepladsen i dag?”, ”Hvem var med på legepladsen?”, ”Gyngede I?” "Har du grinet i dag?" osv. Opsummer herefter, så barnet hører forklaringen i en sammenhængende sætning ”Så i dag i børnehaven var du på legepladsen sammen med Mikkel og Anders og spillede fodbold og I grinede sammen”.

● Læs højt for barnet. Find bøger som er alderssvarende og emner som interesserer barnet. Indstil dig på at barnet ikke altid vil kunne finde ro til længere tids koncentration omkring højtlæsning. Aftal i stedet at læse bogen færdigt på et andet tidspunkt. Snak om historierne og lad barnet genfortælle dem med sine egne ord.

● Styrk dit barns fysiske udvikling. Leg med barnet, gå ture eller tag en tur i svømmehallen.

Hvad laver børn i børnehaveklassen?
Børnehaveklassen er et skoleår, hvor børn kan blive fortrolige med skolen, og hvor der undervises i nogle færdigheder, som kan bruges i de første klasser i skolen.
Børnene skal f.eks lære tal og bogstaver at kende, de skal lære at lytte og genfortælle en historie, og de skal begynde at arbejde med skrift. Derudover arbejder børnene også med musik, bevægelse, natur, IT osv., og de lærer f.eks. at arbejde i grupper og blive fortrolige med reglerne i en klasse.
Undervisningen foregår især gennem leg og lignende aktiviteter. Det er især børnehaveklasseledere, der underviser, men lærere kan også stå for dele af undervisningen.

Børnehaveklassens opgaver er:
● Udvikling af barnets sociale evner, empati og forståelse for andre
● Hjælpe barnet til en oplevelse af selvværd og evne til selvstændig handling
● Hjælpe barnet til at tage hensyn til andre og behandle mennesker og ting på en respektfuld måde
● Støtte barnet i dets nysgerrighed og herigennem hjælpe barnet til at forstå den verden vi lever i
● Udvikle barnets sproglige og kommunikative evner
● Støtte barnet i dets spontane glæde over naturen og lyst til at udforske omgivelserne
● Udvikling af barnets motoriske evner
● Hjælpe barnet til at udvikle musiske evner
● Styrke barnets kreativitet
● Gøre barnet skoleklar